linka
linka
DOPORUČUJEME

Zastupitelstvo obce

Zvolené na období 2014-2018:

 • Jaroslava Vojtíšková – starostka
 • Ing. Miroslav Růžička – místostarosta, člen rady
 • Ing. Jaroslav Vondruška – člen rady, předseda finančního výboru
 • Bc. Martin Král – člen rady, předseda kontrolního výboru
 • Milan Plaček - zastupitel
 • Petr Volejník – zastupitel
 • Ing. Petr Vondráček – zastupitel
 • Pavel Lednický – zastupitel, člen finančního výboru
 • Václav Šafránek - zastupitel
 • Ing. Jaroslav Hamrník – zastupitel
 • MUDr. Jan Luxemburk – zastupitel
 • Ing. Pavel Žižka – zastupitel
 • Marie Hamrníková – zastupitelka
 • Bořivoj Jiránek – zastupitel, člen kontrolního výboru
 • Milan Kožísek – člen rady, člen finančního výboru

Zvolené na období 2010-2014:

 • Habásková Vladimíra Ing. - starostka obce
 • Kubíček František - místostarosta
 • Outlý Jan - radní a člen kontrolního výboru
 • Vondruška Jaroslav Ing. - radní a předseda finančního výboru
 • Veselá Helena MUDr. - radní
   
 • Růžička Miroslav Ing. - předseda kontrolního výboru
 • Čejka Milan - předseda kulturní komise
 • Volejník Petr - člen komise životního prostředí
 • Vondráček Pavel Ing. - zastupitel
 • Král Martin Bc. - člen kontrolního výboru
 • Hamrníková Marie - předsedkyně komise sociálně zdravotní
 • Vojtíšková Jaroslava - členka finančního výboru a kulturní komise
 • Plaček Milan - zastupitel
 • Jiránek Bořivoj - zastupitel
 • Myšková Iveta - zastupitel

  Další členové výborů zastupitelstva a komisí rady obce:
   
 • Kulich Jan RNDr. - předseda komise životního prostředí
 • Czech Jan - člen komise životního prostředí
 • Sookyová Marie - členka komise životního prostředí
 • Lacko Vladimír - člen finančního výboru
 • Hliněná Petra - členka komise kulturní
 • Jiránková Lucie - členka komise kulturní
 • Potočková Ludmila - členka komise kulturní
 • Teslíková Jitka - členka komise kulturní

Zvolené na období 2006-2010:

 • Kožíšek Milan - starosta
 • Plaček Milan - místostarosta
 • Jiránek Bořivoj – radní do 29. 9. 2009
 • Holub Oldřich – radní
 • Lacko Vladimír – radní
 • Čejka Milan
 • Kubíček František – radní od 29. 9. 2009
 • RNDr. Kulich Jan
 • Myška Michal
 • Ing. Růžička Miroslav
 • Šafránek Václav
 • Ing. Vondráček Pavel
 • Ing. Vondruška Jaroslav
 • Zárybnický Karel
 • Žižka Ladislav

Zvolené na období 2002-2006:

 • Kubíček František - starosta
 • Čejka Milan - místostarosta
 • Ing. Růžička Miroslav - radní a předseda finančního výboru
 • RNDr. Kulich Jan - radní a předseda komise životního prostředí
 • Kostka Václav - radní
 • Ing. Svoboda Petr - člen komise životního prostředí
 • Ing. Vondráček Pavel - člen komise životního prostředí
 • Zárybnický Karel - předseda kontrolního výboru
 • Ing. Vondruška Jaroslav - člen finančního výboru
 • Plaček Milan - předseda komise výstavby
 • Žižka Ladislav - člen kontrolního výboru
 • Ing. Matuchová Marie CSc - předsedkyně komise sociální
 • Vojtíšková Jaroslava - předsedkyně kulturní komise
 • Ing. Zdražilová Věra - členka finančního výboru
 • Ing. Zdražil Jiří - člen kontrolního výboru
Obecní úřad Libice nad Cidlinou
Husova 4, 289 07 Libice n. C.
Tel.: 325 637 141, 325 637 254
více informací ...

ÚŘEDNÍ HODINY:
sekretariát:

Pondělí: 8 - 11  12 - 17 hod.
Středa:  8 - 11  12 - 17 hod.
 
starosta:
Po+St: 16:00 - 18:00 hod.
 
místostarosta:
Po+St: 17:15   19:15 hod.

Mapa Libice nad Cidlinou
naleznete nás zde ...
Důležité odkazy
 
Copyright © OBEC LIBICE NAD CIDLINOU všechna práva vyhrazena.  WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION ( AS )