linka
linka
DOPORUČUJEME

Úřední deska - archiv

ČísloUsnesení zastupitelstva a další sděleníVystavenoSejmuto
180222 Zápis ze zasedání ZO ze dne 15.2.2018 2018-02-22 2018-03-12 pdf  -   - 
180216 OZV obce Libice n.C. č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál. odpadů 2018-02-16 2018-03-05 pdf  -   - 
180170 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o komplex. pozemkových úpravách v KÚ Opolany a v částech KÚ Odřepsy, Opolánky, Sány a Libice n.C. 2018-02-15 2018-03-03 pdf  -   - 
180155 Komplexní pozemkové úpravy v KÚ Pňov a částech KÚ Klipec, Nová Ves I., Velim, Velký Osek a Veltruby-Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek 2018-02-13 2018-03-01 pdf  -   - 
180155 Veřejná vyhláška k oznámení o vyložení soupisu nároků odesílanému vlastníkům - Komplex. pozemkové úpravy v KÚ Předhradí a částech KÚ Libice n.C. a Oseček a kompl. pozemkové úpravy v ˇKÚ Pňov a částech KÚ Klipec, Nová Ves I., Velim, Vel.Osek a Veltruby - pozvánka k vyložení soupisu nároků vlastníku pozemků, lhůta pro uplatnění námitek 2018-02-13 2018-03-01 pdf  -   - 
180207 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 15.2.2018 2018-02-07 2018-02-16 pdf  -   - 
180119 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. LINC-119/2018 - pro občany s trvalým pobytem Husova čp. 4, Libice nad Cidlinou 2018-02-06 2018-02-22 pdf  -   - 
180116 Veřejná vyhláška-Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.3 Územního plánu Libice n.C. 2018-02-02 2018-03-20 pdf  -   - 
180116 Příloha k veřejné vyhlášce-Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.3 Územního plánu Libice n.C. 2018-02-02 2018-03-20 pdf  -   - 
180116 Příloha k veřejné vyhlášce-Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.3 Územního plánu Libice n.C. 2018-02-02 2018-03-20 pdf  -   - 
180116 Příloha k veřejné vyhlášce-Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.3 Územního plánu Libice n.C. 2018-02-02 2018-03-20 pdf  -   - 
180116 Příloha k veřejné vyhlášce-Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.3 Územního plánu Libice n.C. 2018-02-02 2018-03-20 pdf  -   - 
180116 Příloha k veřejné vyhlášce-Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.3 Územního plánu Libice n.C. 2018-02-02 2018-03-20 pdf  -   - 
180116 Příloha k veřejné vyhlášce-Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.3 Územního plánu Libice n.C. 2018-02-02 2018-03-20 pdf  -   - 
180017 Veřejná vyhláška - Oznámení společného jednání o návrhu Změny č. 4 územního sídelního útvaru Libice n.C. vč. vyhodnocení vlivů návrhu změny na životní prostředí (SEA) 2018-01-09 2018-02-26 pdf  -   - 
180017 Příloha k Veřejné vyhlášce - Oznámení společného jednání o návrhu Změny č. 4 územního sídelního útvaru Libice n.C. vč. vyhodnocení vlivů návrhu změny na životní prostředí (SEA) 2018-01-09 2018-02-26 pdf  -   - 
180017 Příloha k Veřejné vyhlášce - Oznámení společného jednání o návrhu Změny č. 4 územního sídelního útvaru Libice n.C. vč. vyhodnocení vlivů návrhu změny na životní prostředí (SEA) 2018-01-09 2018-02-26 pdf  -   - 
180017 Příloha k Veřejné vyhlášce - Oznámení společného jednání o návrhu Změny č. 4 územního sídelního útvaru Libice n.C. vč. vyhodnocení vlivů návrhu změny na životní prostředí (SEA) 2018-01-09 2018-02-26 pdf  -   - 
180017 Příloha k Veřejné vyhlášce - Oznámení společného jednání o návrhu Změny č. 4 územního sídelního útvaru Libice n.C. vč. vyhodnocení vlivů návrhu změny na životní prostředí (SEA) 2018-01-09 2018-02-26 pdf  -   - 
180017 Příloha k Veřejné vyhlášce - Oznámení společného jednání o návrhu Změny č. 4 územního sídelního útvaru Libice n.C. vč. vyhodnocení vlivů návrhu změny na životní prostředí (SEA) 2018-01-09 2018-02-26 pdf  -   - 
180017 Příloha k Veřejné vyhlášce - Oznámení společného jednání o návrhu Změny č. 4 územního sídelního útvaru Libice n.C. vč. vyhodnocení vlivů návrhu změny na životní prostředí (SEA) 2018-01-09 2018-02-26 pdf  -   - 
180017 Příloha k Veřejné vyhlášce - Oznámení společného jednání o návrhu Změny č. 4 územního sídelního útvaru Libice n.C. vč. vyhodnocení vlivů návrhu změny na životní prostředí (SEA) 2018-01-09 2018-02-26 pdf  -   - 
virtuální prohlídka obce

ÚŘEDNÍ HODINY:
sekretariát:

Pondělí: 8 - 11  12 - 17 hod.
Středa:  8 - 11  12 - 17 hod.
 
starosta:
Pondělí: 15 - 17 hod.
Středa:   8 - 11  hod.
 
místostarosta:
Pondělí a Středa: 8 - 10 hod.

Mapa Libice nad Cidlinou
naleznete nás zde ...
Důležité odkazy
 
Copyright © OBEC LIBICE NAD CIDLINOU všechna práva vyhrazena.  WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION ( AS )