linka
linka
DOPORUČUJEME

Úřední deska - archiv

ČísloUsnesení zastupitelstva a další sděleníVystavenoSejmuto
160401 Veřejná vyhláška Finančního úřadu Praha - Zpřístupnění hromadných předpisných seznamů 2016-04-29 2016-05-30 pdf  -   - 
160426 Návrh Závěrečného účtu obce Libice nad Cidlinou za rok 2015 2016-04-26 2016-05-11 pdf  -   - 
160426 Příloha k návrhu ZU - Fin 2-12 Výkaz pro hodnocení plnění 2016-04-26 2016-05-11 pdf  -   - 
160426 Příloha k návrhu ZU - Příloha k 31.12.2015 2016-04-26 2016-05-11 pdf  -   - 
160426 Příloha k návrhu ZU - Rozvaha obce k 31.12.2015 2016-04-26 2016-05-11 pdf  -   - 
160426 Příloha k návrhu ZU - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2015 2016-04-26 2016-05-11 pdf  -   - 
160426 Příloha k návrhu ZU - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2015 2016-04-26 2016-05-11 pdf  -   - 
160426 Příloha k návrhu ZU - Účetní závěrka MŠ k 31.12.2015 (Příloha) 2016-04-26 2016-05-11 pdf  -   - 
160426 Příloha k návrhu ZU - Účetní závěrka MŠ k 31.12.2015 ( Rozvaha ) 2016-04-26 2016-05-11 pdf  -   - 
160426 Příloha k návrhu ZU - Účetní závěrka MŠ k 31.12.2015 (Výkaz zisku a ztrát) 2016-04-26 2016-05-11 pdf  -   - 
160426 Příloha k návrhu ZU - Účetní závěrka ZŠ k 31.12.2015 (Příloha) 2016-04-26 2016-05-11 pdf  -   - 
160426 Příloha k návrhu ZU - Účetní závěrka ZŠ k 31.12.2015 (Rozvaha) 2016-04-26 2016-05-11 pdf  -   - 
160426 Příloha k návrhu ZU - Účetní závěrka ZŠ k 31.12.2015 (Výkaz zisku a ztrát) 2016-04-26 2016-05-11 pdf  -   - 
160389 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za r. 2015 - voda odpadní 2016-04-25 2016-05-26 pdf  -   - 
160389 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za r. 2015 - voda pitná 2016-04-25 2016-05-26 pdf  -   - 
160315 Záměr obce pronajmout pozemky za účelem provozování zemědělské výroby 2016-03-29 2016-04-14 pdf  -   - 
160296 Opatření obecné povahy č. 6/2016 - stanovení přechodné úpravy provozu poz. komunikace 2016-03-21 2016-04-06 pdf  -   - 
160321 Hromadný předpisný seznam na místní poplatek za komunální odpad za rok 2014 a 2015 2016-03-21 2016-04-21 pdf  -   - 
160317 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 10. 3. 2016 2016-03-17 2016-04-04 pdf  -   - 
160269 Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí 2016-03-07 2016-09-30 pdf  -   - 
160104 Veřejně prospěšné práce - projekt financovaný z Evropského sociálního fondu 2016-02-04 2016-05-04 pdf  -   - 
151188 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 2015-12-09 2016-09-30 pdf  -   - 
virtuální prohlídka obce

ÚŘEDNÍ HODINY:
sekretariát:

Pondělí: 8 - 11  12 - 17 hod.
Středa:  8 - 11  12 - 17 hod.
 
starosta:
Pondělí: 15 - 17 hod.
Středa:   8 - 11  hod.
 
místostarosta:
Pondělí a Středa: 8 - 10 hod.

Mapa Libice nad Cidlinou
naleznete nás zde ...
Důležité odkazy
 
Copyright © OBEC LIBICE NAD CIDLINOU všechna práva vyhrazena.  WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION ( AS )