linka
linka
DOPORUČUJEME

Úřední deska - archiv

ČísloUsnesení zastupitelstva a další sděleníVystavenoSejmuto
170328 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí NY-KO 2017-04-27 2017-05-15 pdf  -   - 
170427 Zápis ze zasedání ZO č. 2/2017 ze dne 20.4.2017 2017-04-27 2017-05-15 pdf  -   - 
170340 Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - voda odpadní 2017-04-26 2017-05-29 pdf  -   - 
170340 Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - voda pitná 2017-04-26 2017-05-29 pdf  -   - 
170340 Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - voda pitná předaná 2017-04-26 2017-05-29 pdf  -   - 
170426 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o stanovení školských obvodů ZŠ a MŠ zřízené obcí Libice n.C. 2017-04-26 2017-05-12 pdf  -   - 
170426 Schválené RO č. 2/2017 2017-04-26 2017-08-31 pdf  -   - 
170426 Posunutí doby nočního klidu 7. 5. 2017 2017-04-25 2017-05-08 pdf  -   - 
160412 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Libice nad Cidlinou 20.4.2017 2017-04-12 2017-04-21 pdf  -   - 
170278 Veřejná vyhláška - oznámení o šetření průběhu hranic 2017-04-06 2017-04-24 pdf  -   - 
170287 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání Změny č. 1 Územního plánu Poděbrady 2017-04-05 2017-04-21 pdf  -   - 
170404 Návrh Závěrečného účtu Obce Libice nad Cidlinou za rok 2016 2017-04-04 2017-04-20 pdf  -   - 
160404 1 Příloha k návrhu ZU - Fin 2-12M k 31.12.2016 2017-04-04 2017-04-20 pdf  -   - 
160404 2 Příloha k návrhu ZU - Rozvaha obce k 31.12.2016 2017-04-04 2017-04-20 pdf  -   - 
160404 3 Příloha k návrhu ZU - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2016 2017-04-04 2017-04-20 pdf  -   - 
160404 4 Příloha k návrhu ZU - Příloha k 31.12.2016 2017-04-04 2017-04-20 pdf  -   - 
160404 5 Příloha k návrhu ZU - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2016 2017-04-04 2017-04-20 pdf  -   - 
160404 6 Příloha k návrhu ZU - Rozvaha MŠ k 31.12. 2016 2017-04-04 2017-04-20 pdf  -   - 
160404 7 Příloha k návrhu ZU - Výkaz zisku a ztrát MŠ k 31.12.2016 2017-04-04 2017-04-20 pdf  -   - 
160404 8 Příloha k návrhu ZU - Příloha MŠ k 31.12.2016 2017-04-04 2017-04-20 pdf  -   - 
160404 9 Příloha k návrhu ZU - Rozvaha ZŠ k 31.12.2016 2017-04-04 2017-04-20 pdf  -   - 
160404 10 Příloha k návrhu ZU - Výkaz zisku a ztrát ZŠ k 31.12.2016 2017-04-04 2017-04-20 pdf  -   - 
160404 11 Příloha k návrhu ZU - Příloha ZŠ k 31.12.2016 2017-04-04 2017-04-20 pdf  -   - 
160404 12 Příloha k návrhu ZU - Finanční vypořádání dotací se stát. rozpočtem - ZŠ 2017-04-04 2017-04-20 pdf  -   - 
160404 13 Příloha k návrhu ZU - Finanční vypořádání dotací se stát. rozpočtem - Obec Libice n.C. 2017-04-04 2017-04-20 pdf  -   - 
160404 14 Příloha k návrhu ZU - Zápisy kontrolního výboru ( ZŚ, MŠ ) 2017-04-04 2017-04-20 pdf  -   - 
170320 Termín konání akce: 1.4.2017 Ples Hockey club Poděbrady 2017-03-20 2017-04-03  -   -   - 
170301 Neznámí vlastníci - seznam 02/2017 2017-03-01 2017-12-31 pdf  -   - 
170322 Rozpočet Mateřské školy Šikulka Libice nad Cidlinou na rok 2017 2017-01-20 2017-12-31 pdf  -   - 
170322 Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Šikulka Libice n.C. na období 2018 - 2019 2017-01-20 2017-12-31 pdf  -   - 
170322 Rozpočet Základní školy Libice n.C. na rok 2017 2017-01-20 2017-12-31 pdf  -   - 
170322 Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Libice n.C. na r. 2018 - 2019 2017-01-20 2017-12-31 pdf  -   - 
170317 Svazek obcí NY-KO - oznámení o zveřejnění rozpočtu, střednědobého výhledu, záv. účtu a rozp. opatření 2017-01-17 2017-12-31 pdf  -   - 
170317 Mikroregion Střední Polabí - oznámení o zveřejnění rozpočtu a rozp. opatření 2017-01-17 2017-07-11 pdf  -   - 
170316 Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Cidlina 2017-01-16 2017-12-31 pdf  -   - 
170308 Schválený rozpočet Obce Libice nad Cidlinou na rok 2017 2017-01-06 2017-12-31 pdf  -   - 
170308 Schválený rozpočet Svazku obcí Cidlina na rok 2017 2017-01-06 2017-12-31 pdf  -   - 
170308 Obec Libice n.C. - Rozpočtové opatření č. 1/2017 2017-01-06 2017-12-31 pdf  -   - 
170308 Střednědobý rozpočtový výhled Obce Libice n.C. na roky 2016 - 2019 2017-01-06 2017-12-31 pdf  -   - 
virtuální prohlídka obce

ÚŘEDNÍ HODINY:
sekretariát:

Pondělí: 8 - 11  12 - 17 hod.
Středa:  8 - 11  12 - 17 hod.
 
starosta:
Pondělí: 15 - 17 hod.
Středa:   8 - 11  hod.
 
místostarosta:
Pondělí a Středa: 8 - 10 hod.

Mapa Libice nad Cidlinou
naleznete nás zde ...
Důležité odkazy
 
Copyright © OBEC LIBICE NAD CIDLINOU všechna práva vyhrazena.  WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION ( AS )