linka
linka
DOPORUČUJEME

Úřední deska - archiv

ČísloUsnesení zastupitelstva a další sděleníVystavenoSejmuto
140528 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 9.6.2014 2014-05-28 2014-06-10 pdf  -   - 
140604 Nařízení města Poděbrady č. 2/2014 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 2014-05-26 2014-08-31 pdf  -   - 
140526 Závěrečný účet svazku obcí Cidlina za r. 2013 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2014-05-26 2014-06-11 pdf  -   - 
140526 Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina r. 2013 - Příloha 2014-05-26 2014-06-11 pdf  -   - 
140526 Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina r.2013 2014-05-26 2014-06-11 pdf  -   - 
140526 Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina r. 2013 - Výkaz zisku a ztrát 2014-05-26 2014-06-11 pdf  -   - 
140526 Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina r. 2013 - Rozvaha 2014-05-26 2014-06-11 pdf  -   - 
140523 závěrečný účet r. 2013 2014-05-23 2014-06-09 pdf  -   - 
140523 Závěrečný účet r. 2013 - zpráva o výseldku přezkoumání 2014-05-23 2014-06-09 pdf  -   - 
140523 Závěrečný účet 2013 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2014-05-23 2014-06-09 pdf  -   - 
140523 Závěrečný účet obce r. 2013 - Rozvaha 2014-05-23 2014-06-09 pdf  -   - 
140523 Závěrečný účet r.2013 - Příloha 2014-05-23 2014-06-09 pdf  -   - 
140523 Závěrečný účet obce r.2013 - Výkaz zisku a ztrát 2014-05-23 2014-06-09 pdf  -   - 
140523 Závěrečný účet obce r.2013 - Finanční vypořádání 2014-05-23 2014-06-09 pdf  -   - 
140523 Závěrečný účet obce r. 2013 - Rozvaha ZŠ 2014-05-23 2014-06-09 pdf  -   - 
140523 Závěrečný účet obce r.2013 - Příloha ZŠ 2014-05-23 2014-06-09 pdf  -   - 
140523 Závěrečný účet obce r.2013 - Fin. vypořádání dotací ZŠ 2014-05-23 2014-06-09 pdf  -   - 
140523 Závěrečný účet obce r.2013 - Rozvaha Mateřská škola 2014-05-23 2014-06-09 pdf  -   - 
140523 Závěrečný účet obce r.2013 - výkaz zisku a ztrát MŠ 2014-05-23 2014-06-09 pdf  -   - 
140523 Závěrečný účet obce r.2013 - Inventurní soupis 2014-05-23 2014-06-09 pdf  -   - 
140523 Závěrečný účet obce r.2013 - Výkaz zisku a ztrát ZŠ 2014-05-23 2014-06-09 pdf  -   - 
140591 Veřejná vyhláška - uložení písemnosti ( F.Wertheim, Libice n.C. čp.188) 2014-05-20 2014-06-06 pdf  -   - 
140568 Záměr pronajmout nemovitost - část nebyt. prostor v čp. 183 2014-05-14 2014-05-30 pdf  -   - 
140564 Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památky Louky u Choťánek 2014-05-13 2014-07-14 pdf  -   - 
140553 Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce - ředitel Základní školy Velký Osek 2014-05-07 2014-06-06 pdf  -   - 
140540 Oznámení zahájení územ. řízení na pozemcích KÚ Hradišťko I, Veltruby, Velký Osek, Kánín, Libice n.C. 2014-05-05 2014-05-21 pdf  -   - 
140511 Veřejná vyhláška Finančního úřadu Praha 2 - zpřístupnění hromadných předpisných seznamů ( daň z nemovitých věcí na rok 2014 ) 2014-04-30 2014-06-02 pdf  -   - 
140528 Závěrečný účet Mikroregion Střední Polabí k 31.12.2013 2014-04-30 2014-05-16 pdf  -   - 
140429 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2014-04-29 2014-05-24 pdf  -   - 
140523 Veřejná vyhláška - oznámení uložní písemnosti ( F.Wertheim, Husova 188) 2014-04-29 2014-05-15 pdf  -   - 
140500 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné 2014-04-25 2014-05-26 pdf  -   - 
140495 Závěrečný účet Svazku obcí NY-KO za rok 2013 2014-04-25 2014-05-11 pdf  -   - 
140473 Oznámení o výběrovém řízení - RD čp. 118 + pozemek 102/1 v Sánech 2014-04-17 2014-05-21 pdf  -   - 
140431 Oznámení o zahájení řízení - mimořádná manipulace na toku Labe 2014-04-11 2014-05-12 pdf  -   - 
140324 Volby do EP 2014 - služba na obecním úřadě 13.4. a 8.5.2014 2014-03-24 2014-05-09 pdf  -   - 
140366 Nedostatečně zapsané osoby v katastru nemovitostí - neznámý vlastník 2014-03-24 2014-07-21 pdf  -   - 
virtuální prohlídka obce

ÚŘEDNÍ HODINY:
sekretariát:

Pondělí: 8 - 11  12 - 17 hod.
Středa:  8 - 11  12 - 17 hod.
 
starosta:
Pondělí: 15 - 17 hod.
Středa:   8 - 11  hod.
 
místostarosta:
Pondělí a Středa: 8 - 10 hod.

Mapa Libice nad Cidlinou
naleznete nás zde ...
Důležité odkazy
 
Copyright © OBEC LIBICE NAD CIDLINOU všechna práva vyhrazena.  WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION ( AS )