Obec Libice nad Cidlinou
Obec Libice nad Cidlinou

Odpadové hospodářství

Informace k platbě poplatku za odpad, ze psů a ze zahrádek

ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2024

Hradit poplatky za svoz odpadů, ze zahrádky a ze psů bude možno v letošním roce v termínu

od 15. 2. do 31. 3. 2024

Poplatek za svoz odpadu je stanoven dle obecně závazné vyhlášky obce Libice nad Cidlinou o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ze dne 14.12.2022 č. usnesení 49/4/22  a činí  900,- Kč za osobu s trvalým pobytem v obci nebo za nemovitost, kde není nikdo trvale hlášen.

Poplatek za psa činí 100,- Kč (příjemce invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu 60,- Kč ) a za každého dalšího 160,- Kč (příjemce invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu 80,- Kč)

Bezhotovostní platba:

Hradit poplatek je možno převodem na účet obce č. 115-6973830227/0100. Do variabilního symbolu uveďte 2024 a číslo popisné, do poznámky poplatek (odpad, pes nebo zahrádka ) + příjmení plátce.

Svozové známky si můžete vyzvednout v úředních hodinách do konce března v kanceláři OÚ Libice n. C.

Úhrada v hotovosti:

Hradit poplatky v hotovosti bude možno v pondělí ( 8:00 – 11:00 hod ) a ve středu ( 12:00 – 17:00 hod )

 

 

Klasifikace odpadu:

 - komunální odpad (zbytkový směsný odpad)

 - bioodpad

 - nebezpečný odpad

 - tříděný odpad – sklo, papír, plast a tetra pack, kovy, jedlé tuky a oleje

 - objemný odpad

 - použité výrobky, na které se vztahuje povinnost zpětného odpadu: použité elektrospotřebiče,  

   elektronika, baterie, akumulátory, suché baterie a galvanické články

 - textilní materiály

Komunální odpad

- svoz komunálního odpadu probíhá od jednotlivých nemovitostí v obci Libice nad Cidlinou jednou za čtrnáct dní, vždy ve čtvrtek, dle rozpisu na příslušný rok,

- nádoby na TDO musí být označeny známkou na příslušný rok, kterou občané obdrží po zaplacení poplatku dle Obecně závazné vyhlášky na obecním úřadě.

Co patří do komunálního odpadu:

 - zbytkový směsný odpad, který zbývá po vytřídění využitelných (tříděný odpad), nebezpečných a velkoobjemových složek komunálního odpadu,

 - hygienické potřeby (pleny, vložky, jednorázové holicí strojky, zubní kartáčky, kapesníky), maso, kosti a zbytky jídel, popel z uhlí, trus zvířat včetně kočkolitu, sáčky z vysavače, znečištěné obaly, obaly z více materiálů (obaly od chipsů, másla, kapsle do kávy, plata od léčiv), dále nevyužitelné oblečení, boty, kabelky.

Bio odpad

- svoz bio odpadu probíhá od jednotlivých nemovitostí v obci Libice nad Cidlinou jednou za čtrnáct dní, vždy ve čtvrtek, dle rozpisu na příslušný rok,

- nádoby na bio odpad mají hnědou barvu a není opatřeba známkou potvrzující zaplacení poplatku

Co patří do bio odpadu:

 - odpad rostlinného původu z údržby a úklidu zeleně, suché listí, větve, posekaná tráva, plevel a popadané ovoce, zbytky pečiva a obilovin, skořápky vajec a ořechů, čajové sáčky a kávová sedlina, popel ze dřeva, seno, sláma a EKO obaly od vajec a ruličky od toaletního papíru.

Jedlý olej a tuk

Jedlý olej a tuk můžeze umístit v PET lahvi (max. 2 litry, ne větší) na popelnici, kterou zrovna dáte před vrata.

Plechovky od nápojů

Nápojové plechovky  (opravdu pouze od nápojů, nikoli od ryb a dalších potravin) můžete vhazovat do žlutých popelnic na plasty.

Nebezpečný a velkooběmový odpad

- probíhá dvakrát ročně (jaro, podzim) na předem vyhlášeném stanovišti ve spolupráci se svozovou firmou Nykos a.s.

Co patří do nebezpečného odpadu:

 - barvy, laky lepidla a obaly jimi znečištěné, pryskyřice, rozpouštědla, fotochemikálie, kyseliny, odmašťovací prostředky, hydroxidy, nepoužité léky a lékovky, pesticidy, mazací a motorové oleje  a obaly jimi znečištěné, autobaterie, odpady s obsahem rtuti (rtuťové teploměry), kancelářské potřeby – tonery, cartige.

Za velkoobjemový odpad  se považuje odpad, který vzhledem k jeho velikosti a objemnosti nelze odkládat do běžně dostupných nádob na odpad. Jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechniku, drobný stavební odpad atd.

Svazek obcí NY-KO

Obec Libice nad Cidlinou je členem svazku obcí NY-KO. Tento svazek vlastní (k 1.9.2021) cca 13 % akcií spol. NYKOS a.s., se sídlem Ždánice 170, Kostelec nad Černými lesy zbytek majoritního podílu patří firmě Marius Pedersen a.s. Svazkové obce tak mají nějaký vliv na chod společnosti a navíc svazek dostává dividendy z nichž těmto obcím vyplácí kompenzaci na třídění plastů. Z těchto finančních prostředku byly rovněž např. nakoupeny šedé zvony na kovy, které svazek následně převedl do vlastnictví obcí, atd. Členské obce neplatí od roku 1996 žádné členské příspěvky, takže členství ve spolku obec nestojí žádné finanční prostředky. Spol. NYKOS a.s. je řízena představenstvem, jehož členy jsou dva volení zástupci svazku obcí NY-KO a tři zástupci spol. Marius Pedersen a.s. Zainteresované obce se tak podílejí na spolurozhodování o fungování spol NYKOS a.s. O rozdělení dividend, tedy o tom, jak je investovat rozhodují opět všechny svazkové obce a to na svojí valné hromadě. V naší obci je zástupce do svazku obcí NY-KO volen při ustavující schůzi zastupitelstva obce, přičemž jedná se o funkci bez nároku na finanční odměnu.

Více informací o činnosti Svazku obcí NY-KO naleznete na internetovém odkazu http://ny-ko.cz/

spol. NYKOS a.s.

Jedná se o společnost, která je vlastněna z části Svazkem obci NY-KO, jehož je naše obec součástí a z části firmou Marius Pedersen a.s. Společnost se snaží ve spolupráci se zúčastněnými obcemi neustále posouvat a inovovat její služby, kdy např. byla první, kdo zaváděl svoz papíru a plastů systémem DTD (door-to-door). Společnost vybudovala a provozuje ve Ždánicích vlastní překládací stanici a třídící linku, a proto není závislá nějakém jiném koncovém zařízení a i z tohoto důvodu si může dovolit více inovovat , příkladem jest možnost svozu plastů spolu s nápojovými plechovkami. Společnost nadstavbou zajišťuje pro zainteresované obce tzv. setkání starostů, různé tematické exkurze a informuje o aktuálních informacích k problematice odpadového hospodaření a s ní spojenou legislativou.

Svozy DTD (door-to-door)

V jednom z dotazníků, které vznikly, který se lidí ptal, proč netřídí odpad bylo asi 90 % odpovědí, že z důvodu lenosti. Z toho jsme vycházeli při tvorbě jednotlivých systémů – aby každý měl doma nádobu, do které může odpad třídit a nemusí chodit nikam na separační místa. Z veřejn dostupných dat zle pozorovat, že i v naší obci mělo zavedení svozu bio, papíru a plastů z domácností úspěch.

Ukončení skládkování

Podle nového zákona o odpadech, který začal platit od prvního ledna 2021, je třeba v průběhu následujících let výrazně omezovat skládkování s tím, neboť po roce 2030 bude povoleno skládkovat pouze 10 % neupraveného směsného odpadu. Poplatky za skládkování mezitím rychle porostou. Pro obce a města s vysokým podílem směsného komunálního odpadu (SKO) to bude znamenat vyšší náklady na nakládání s těmito odpady, které mohou vést k nepopulárním krokům, jako je rapidní zvyšování poplatků za odpady pro občany.

Jak omezit růst směsného odpadu, případně snížit jeho množství? Nabízí se lepší třídění využitelných složek, díky němuž se zmenší objem směsného odpadu a naopak zvětší objem složek komunálního odpadu, za jejichž třídění je obec finančně odměňována.

Již několik let se mluví o tom, že sládkování odpadu bude ukončeno a nahradí se jinou technologií , pravděpodobně spalováním. Dle dostupných informací získaných od spol. NYKOS a.s. by spalovnu měla v následujících letech vybudovat společnost ČEZ a.s. v Mělníce, kam by měl směřovat odpad z celého Středočeského kraje, čímž dojde k rapidnímu navýšení nákladů na přepravu odpadů.

Procento vytřídění odpadu (třídící sleva)

V původním návrhu novely zákona o odpadech se počítalo s tím, že obce, které se aktivně připravovaly na změnu v zákoně (původně bylo ukončení skládkování stanoveno na rok 2024), tak budou za splnění konkrétních podmínek nárok na slevu. Těmito podmínkami bylo, že musí být vytříděno určité procento odpadu ze směsného komunálního odpadu. Tím, že některé obce mají velké množství biologicky rozložitelného odpadu, tak jim vycházelo vytřídění třeba 70 %, a proto byla tato třídící sleva zrušena a není v novém zákoně o odpadech uvedená.

Limitní množství na občana:

To, co nahradilo třídící slevu je tzv. limitní množství na občana. Součástí nového zákona je tabulka, ve které je uvedeno limitní množství odpadu na trvale žijícího obyvatele v obci na daný rok – pro letošek je to 200 kilogramů na občana.  Snížená sazba základního poplatku za svoz komunálního odpadu pro daný rok se bude vypočítávat tak, že se počet obyvatel získaný z dat českého statistického ústavu vynásobí limitním množstvím odpadu pro daný rok.

 

tetrapakjedlé olejeco jak třídit

Mobilní aplikace

Slavíkovská Libicegoogle-play-download

 

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1
1
2

Svátek

Svátek má Jana

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Evropský den národních parků

Zítra má svátek Viola